Сотрудники

Айдарканова Чынара Муратбековна учитель биологии
Рысалиева Гульнара Сагындыковна учитель начальных классов
Сарымсакова Аида Социаловна учитель кыргызского языка
Элина Абай кызы Кыргыз тили мугалими
Сагындык Балтабаев Физрук
Элина Абай кызы Англис тили мугалими
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими
Элина Абай кызы Математика мугалими